Šíře vodiče / izolační mezera

  Často se v praxi objevují dotazy, jak silnou základní měď mohu při výrobě DPS pro svůj návrh použít. Ideální pro výrobce by bylo vyrábět silové části zařízení zvlášť na jednom plošné spoji a zbytek na druhém. Pro první použít desku se silnou základní mědí a na druhou použít běžnou tloušťku. Ale v rámci zlevnění, zjednodušení nebo celkového vzhledu finálního výrobku jsou zákazníci nuceni vyrábět obě tyto části na jednom plošném spoji, což s sebou přináší tuto otázku, tedy jak silnou měď mohu použít, aby to bylo vyrobitelné. Je nutné si uvědomit, jaká rizika přináší výroba DPS na silné základní mědi. Jde nejen o podleptání vodiče, ale i o celkovou vyváženost návrhu desky ohledně rovnoměrnosti galvanického procesu. Na jedné straně rozlité měděné zóny, silné vodiče a v druhé části DPS jemné vodiče a SMD součástky. To žádný galvanický proces nezvládne se 100% kvalitou, silné vodiče a plná plocha mědi nutí použít vyšší proudy a tím se tenké vodiče napalují. Jejich povrch je porézní, nedokonale překrytý cínovým rezistem a může být následně odleptán. Je třeba tedy dbát na vyváženost galvanické plochy obou stran DPS, v případě jednoznačné nevyváženosti doplnit návrh o "falešnou" plochu mědi. Při návrhu DPS je taky potřeba počítat z podleptáním vodiče. Teoreticky vypočtený potřebný průřez vodiče se tímto podleptáním ( zúžením ) může velice změnit.

tloušťka základní Cu folie šíře vodiče, mezikruží ( vrták / pad) izolační mezera podleptání
9µm 0,10mm 0,10mm 20µm
18µm 0,12mm 0,12mm 30µm
35µm 0,20mm 0,15mm 40µm
50µm 0,25mm 0,20mm 50µm
70µm 0,30mm 0,20mm 70µm
105µm 0,35mm 0,20mm 105µm

- hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako minimální možné, je samozřejmě výhodnější volit co nejsilnější spoj / mezeru.

Ostatní možnosti prosím konzultujte s pracovníkem příjmu zakázek nebo s technikem výroby.

 

- u vnitřních vrstev vícevrstvých plošných spojů je důležité dodržet minimální vzdálenost od hrany vrtaného otvoru k prvnímu nejbližšímu objektu 0,3mm !!!! ( průměr vrtáku je o 0,1mm větší než výsledný otvor v návrhovém systému )

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: