Správné vyvážení mědi ve vrstvách

  Vyvážení (rovnováha) mědi na desce plošných spojů je velmi důležitá, protože její nesymetričnost může způsobovat defekty a chyby na plošném spoji, jako např. zkroucení, delaminace nebo špatné galvanické pokovení vodivého obrazce.

1/ zkroucení DPS :
- pokud jsou na DPS nesymetrické plochy mědi, dochází ke zkroucení tepelným zatížením na desce plošného spoje procesy, jako jsou laminace, žárové cínování nebo následné osazování vlnou. Správné, symetrické rozložení vodičů a měděných ploch chybu zkroucení velice eliminuje.

2/ delaminace DPS :
- problém vzniká hlavně při použití silnějších mědí ( 50um a více ) v jádrech, na kterých je měděná plocha nevyvážená, v horším případě tam, kde jsou motivy s malým vyplněním mědi. Tady je třeba měděné plochy doplnit o "falešnou" plochu nebo plošky, aby se zamezilo přílišnému zatečení prepregů do motivů a následné delaminaci nebo v horším případě mezivrstvovému zkratu.

ANO
měď je ve vnitřních vrstvách vyplněná z 85% a tak je vyplnění prepregy dostatečné a nehrozí tak delaminace

NE
měď je ve vnitřních vrstvách vyplněná pouze ze 45% a tak je vyplnění prepregy mezi vrstvami nedostatečné a hrozí delaminace

3/ špatné galvanické pokovení vodivého obrazce :
- pro správné nastavení galvanického procesu je rovnováha mědi na vodivých vrstvách velice důležitá. Pokud tomu tak není, může docházet k "přepalování" a překovování samostatně vedených vodičů a jejich následnému podleptání. Zvláště se toto týká diferenciálních párů s měřenými impedančními hodnotami. Nastavení správného galvanického procesu je v tomto případě složité a někdy i nemožné. Je proto důležité doplnit rovnováhu mědi opět "falešnými" ploškami nebo plnou mědí.

ANO

NE

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: