Nepájivá maska a potisk

  Snahy po automatizování výrobních procesů v co nejširším měřítku se v poslední době promítly do vybudování pracoviště automatického nanášení nepájivé masky. Tato technologie – v podobě jak je u nás připravena, tzn. včetně počítačového řízení klíčových parametrů, zajistí pro zákazníka rovnoměrnou kvalitu nanesené vrstvy laku a zvýšenou průchodnost pracoviště.

  Instalace dvou nových automatických expozičních zařízení proběhla v roce 2009 jako dlouhodobě plánovaná investice. Celosvětová finanční krize donutila většinu výrobců reagovat na sníženou poptávku poklesem ceny a urychlila tak naše rozhodntí o zakoupení a instalaci tohoto zařízení. OLEC AT30 je plně automatická expoziční jednotka se 4-kamerovým nezávislým zaměřováním a registrací motivu. Rychlost a hlavně absolutní přesnost registrace filmové matrice na vrtanou desku dovoluje výrobu i těch nejnáročnějších plošných spojů s BGA a podobnými obvody. Druhá expoziční jednotka byla instalována na pracoviště nepájivé masky. Pouze zavedení této technologie na obou pracovištích se projeví na zvýšení celkové kvality finálního výrobku.

  Od května 2017 je v provozu nová přímá digitální osvitová jednotka nepájivé masky a potisku Schmoll MDI.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: