Čisté prostory pracoviště osvitu motivu

  Pro každého z uživatelů plošných spojů ( výrobců elektroniky...., zákazníků ....) je rozhodující kvalita plošných spojů. Ta je u výrobce zásadně ovlivňována čistotou prostředí, v němž je vytvářen motiv plošného spoje. Z tohoto důvodu jsme v nedávné době převedli jako první v ČR pracoviště osvitu do čistých prostor. Jedná se o místnost s několikastupňovou filtrací vzduchu, s klimatizací pro stabilizaci teploty a vlhkosti v úzké toleranci řízenou počítačem, a se stálým přetlakem. Součástí prostor jsou přechodové komory pro očištění pracovníků a předávání materiálu. Nedílnou součástí provozu jsou také organizační pravidla přísně stanovující režim provozu - například oblékání speciálních bezprašných antistatických oděvů a obuvi. Po více než ročním provozu se naše cesta ukázala jako naprosto správná. Statisticky vyhodnocovaná chybovost motivu klesla po uvedení čistých prostor do provozu na úroveň hluboce pod průměrem oboru. Dále pak je tímto naše firma připravena na výrobu spojů s výrazně jemnějšími motivy, než bylo dosud možno v ČR dosáhnout.

 

RISTON® MultiMaster MM 140

  MultiMaster MM 140 je suchý fotopolymerní film, vyvolatelný ve vodních roztocích. Je vyvinut pro použití na zdrsněnou i nezdrsněnou elektrolytickou měď. Umožňuje výrobu velmi jemných vodičů s širokým expozičním rozsahem a sníženou citlivostí na špatný kontakt při expozici. Tento rezist je silně odolný proti zvedání v měděných a cínových galvanických lázních a vyhovuje i pro některé typy lázní nikl/zlato.

 

APOLLON DI-A11-3

  Plně automatizované zařízení pro přímý digitální osvit fotocitlivých vrstev APOLLON DI-A11-3 bylo nainstalováno a uvedeno do plného provozu v květnu 2014. Je schopno exponovat nejmenší struktury 35um s přesností pozice +/- 5um. UV LED hlava se zdrojem 375+390nm má kamerové navádění pozice. Zařízení umožňuje automatickou kompenzaci pozice rozměru motivu podle změny rozměru materiálu. Součástí je i integrovaný zakladač, vykladač a obraceč DPS.

 

Automatické expoziční zařízení OLEC AccuTray AT30

  Instalace dvou nových automatických expozičních zařízení proběhla v roce 2009 jako dlouhodobě plánovaná investice. Celosvětová finanční krize donutila většinu výrobců reagovat na sníženou poptávku poklesem ceny a urychlila tak naše rozhodnutí o zakoupení a instalaci tohoto zařízení. OLEC AT30 je plně automatická expoziční jednotka se 4-kamerovým nezávislým zaměřováním a registrací motivu. Rychlost a hlavně absolutní přesnost registrace filmové matrice na vrtanou desku dovoluje výrobu i těch nejnáročnějších plošných spojů s BGA a podobnými obvody. Druhá expoziční jednotka byla instalována na pracoviště nepájivé masky. Pouze zavedení této technologie na obou pracovištích se projeví na zvýšení celkové kvality finálního výrobku.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: