Návrhy a konstrukce

  V současné době nabízíme našim zákazníkům také výrobu jednovrstvých, dvou a vícevrstvých pružných plošných spojů. Základním materiálem pro výrobu je kapton (polyimid) s jedno nebo oboustrannou Cu folií. Spoj může být opatřen i nepájivou maskou (coverlay) nebo pružnou nepájivou maskou v zelené či jantarové barvě. Podložka konektoru (stiffener) slouží pro zpevnění některých částí pružného spoje, např. pod konektory nebo těžší součástky a je standardně vyráběna z materiálu FR4, ale může být po dohodě použit i jiný. Desky dodáváme buď jednotlivě, v panelu s laserem řezaným obrysem na můstkách nebo bez finálního opracování.

 

Při realizaci návrhu pružného plošného spoje je nutno dodržovat některá specifická pravidla :

 

- použít zakončení vodiče pozvolným přechodem na plošku (teadrop)
- změna směru dráhy vodiče nesmí být tvořena ostrými zlomy
- vzdálenost nejbližší stěny vrtaného otvoru od hrany přechodu FLEX/RIGID musí být větší než 1mm
- povrchová úprava je pouze chemické zlato nebo chemický cín

 

   

 

  Technologie FLEX-RIGID, jak z názvu vyplývá, kombinuje použití pružných a pevných plošných spojů. Tato technologie nabízí možnost spolehlivého propojení součástí zařízení a přestože je cenově nákladnější, může výrazně zlevnit celkovou cenu výrobku. Nahrazuje někdy velice drahé konektory a zkracuje čas pro osazování, testování a celkovou instalaci zařízení. Mezi další výhody bezesporu patří jednodušší instalace, estetičnost, ušetření prostoru a zachování jednotné elektrické charakteristiky. Použití nachází také v místech, kde dochází k pohybu nebo ohýbání některých součástí zařízení - tiskárny, kreslící plotry ....

 

  Tvorba podkladů pro výrobu plošných spojů technologií FLEX-RIGID se řídí pravidly dvou nebo vícevrstvých DPS. Podklady pro výrobu, termíny dodání a ceny konzultujte prosím s technologem nebo technikem příjmu zakázek.

 

 

Konstrukční doporučení pro pružné plošné spoje, kde je vyžadován co nejmenší radius ohybu ( bending radius ):

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: