Souřadnicová vrtačka a fréza

  Technologie lineárních pohonů místo stávajících rotačních servomotorů výrazně ovlivnila konstrukci všech zařízení s přesným pozicováním. Lineární motory jsou dnes součástí většiny testerů, souřadnicových vrtaček a fréz, automatických osvitových jednotek a mnohých dalších strojů. LENZ DLG 550-2 AL je dvouvřetenová vrtačka s automatickým zakladačem. Použití lineárních motorů společně s masivním žulovou základnou zaručuje přesnost pozicování na 3µm. Každé vřeteno má samostatně řízenou Z-tovou osu a k dispozici zásobník na 528 nástrojů. Vysokootáčková vřetena umožňují použití vrtáků od průměru 0,1mm. Měřící zařízení, které je součástí vrtačky, po každé výměně nástroje zkontroluje jeho průměr, správnou délku a případný rozkmit.

 

 

  Nová souřadnicová vrtačka SCHMOLL CUBE s automatickým zakladačem je naším novým přírůstkem na pracovišti vrtání a frézování plošných spojů. Dokonale mechanicky zpracovaný systém se dvěmi samostatnými vřeteny ( vrtací a frézovací ) umožňuje vrtání plošných spojů s frézovanými objekty bez nutnosti výměny mezi jednotlivými stroji. CCD kamera umožňuje dokonalou registraci vrtání vůči všem vnitřním vrstvám. Jejich přesné zaměření a následně zjištěná tloušťka nám zajišťuje dokonalé nastavení hodnot hloubky slepého vrtání.

 

 

přesné 2-vřetenové svrtávací zařízení s automatickou CCD kamerou pro registraci vnitřních vrstev DPS Rentgenová vrtačka je určena k vrtání referenčních otvorů na vícevrstvých panelech. Pomocí měření rentgenovým zářením lze opravit i
odchylku vnitřních vrstev.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: