Testování DPS

Elektrické testování

 

  
  Je zařízením, které dává našim zákazníkům jistotu kvality. Přestože se technologie výroby plošných spojů v posledních letech výrazně zkvalitnily a chybovost výroby je u většiny výrobců plošných spojů minimální, pro profesionální výrobu elektronických zařízení je nutno zajistit dodání pouze stoprocentních výrobků. Tak jak roste složitost návrhů plošných spojů, některá zařízení používaná pro elektrické testování mohou mít již problémy s průkazností testu. Proto naše volba padla na jedno z nejmodernějších zařízení současnosti – A5cf firmy ATG. Tento tester za pomoci aktuálního programového vybavení zajišťuje skutečně průkazný test pro obvody µBGA, a spoje se slepými a pohřbenými otvory. Tester je vybaven univerzálním systémem pro snadné upnutí a testování jak pevných, tak i pružných plošných spojů. Je vybavem 8-mi vysokorychlostními hlavami a 4-kamerovým systémem. Maximální testovatelná plocha je 610 x 460mm, nejmenší testovatelná ploška 50µm. Pro naši firmu však elektrický tester není jen nástrojem garance kvality. Současně nám slouží ke statistickému sledování výroby, stability procesů a tím ke zvyšování výtěžnosti. Jako druhý tester máme starší, nicméně také velmi výkonný tester A3 od stejného výrobce

 

Optické testování

 

  
  V souladu s trvalou snahou po zlepšování kvality našich výrobků a dokonalejšího řízení technologií při výrobě plošných spojů jsme zakoupili a uvedli do provozu nový optický tester generace DISCOVERY od firmy ORBOTECH. Jeden z nejlepších testerů na trhu umožňuje dokonalou kontrolu motivu DPS podle předem zpracovaných gerber dat. Systém zobrazí jakoukoliv odchylku od originálních dat a tu následně zobrazí na monitoru. Díky vysokému rozlišení kamery a optických členů je tester schopen vyhodnocovat chyby i na objektech o velikosti 45um. Nastavení výstupních hodnot je velice flexibilní - systém dokáže eliminovat falešná hlášení chyb a umožňuje nastavení tolerancí odchylek podle kvalitativních norem. Velkým přínosem je i možnost testování filmových matric před sériovou výrobou.

 

Kontrola X-RAY

  Unikátní kontrolní systém X-ray Glenbrook RTX-113 je dokonalým pomocníkem pro rychlou a spolehlivou kontrolu registrace vícevrstvých DPS a kontroly BGA obvodů. Je vybaven X-ray kamerou s vysokým rozlišením odhalující vady o velikosti 0,001 palce.

  technická specifikace RTX-113

 

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: