Řízená impedance

  Impedance je součtem odporu a reaktance elektrického obvodu vyjádřená v ohmech. Zatímco odpor působí proti toku proudu ve všech vodivých materiálech, velikost reaktance působící proti toku proudu vyplývá z kapacity a indukčnosti vodiče v závislosti na změnách napětí a proudu. Ve stejnosměrných obvodech je reaktance obvykle zanedbatelná, nicméně u vysokorychlostních střídavých obvodů (s ostrými změnami napětí a/nebo proudu) je reaktance a tím i impedance velice významná. Působí proti šíření signálu a odrazy v takovémto vedení mohou způsobit zkreslení. Tím pádem je impedance velmi důležitá pro správnou funkčnost spojů, neboť impedance spoje bude mít vliv na přenos energie i na integritu signálu. Zatímco rychlost vedení je často vyjádřena jako frekvence, kritickým problémem je rychlost změny proudu nebo napětí.

Ve firmě PragoBoard s.r.o. používáme k modelaci, úpravám a vyhodnocování měření desek plošných spojů s řízenou impedancí nejmodernější software a zařízení od firmy POLAR Instruments. Díky software Speedstack jsme schopni velice přesně modelovat požadované impedance spojů s danou stavbou, podleptáním a parametry spojů. Výstupem ze softwaru jsou geber data kontrolního impedančního kupónu a také report desky s danými impedancemi a stavbou. Za pomoci TDR metody (time-domain reflectometry) na přístroji CITS8800 jsme schopni měřit veškeré myslitelné impedance v plošném spoji. Při měření a vyhodnocování standardně používáme průměrovou metodu s tolerancemi +/- 10%.

 

Typy spojů s řízenou impedancí jsou:

1. Mikropásek
a. Povrchový
b. Vnitřní
c. Stripline

2. Diferenciální pár
a. Povrchový
b. Vnitřní
c. Stripline

Každý typ může být buď volně vedený nebo tzv. co-planární (stíněný zemí kolem svého průběhu).

 

Typy DPS:
a. DPS obyčejná - bez řízené impedance

b. DPS s kalkulovanou impedancí – impedance v DPS jsou modelovány, popř. upravena stavba a šířky spojů, ale není vyráběn a kontrolován kontrolní impedanční kupón.

c. DPS s řízenou impedancí – impedance v DPS jsou modelovány, upravena stavba a šířky spojů, společně s DPS vyrábíme kontrolní impedanční kupón, který na konci výroby změříme a vyhodnotíme impedance. Společně s DPS jsou dodávány protokoly s hodnotou impedancí, popř. po dohodě také kupóny.

 

 

  Při zadání DPS s řízenými impedancemi zadávejte požadovanou stavbu desky, požadované impedance a tolerance jednotlivých spojů. Spoje s různými a kontrolovanými impedancemi je vhodné vykreslit specifikovaným D-codem tak abychom je mohli jednoduše rozlišit a upravit. Standardní stavby desek, společně se spočítanými impedancemi Vám na vyžádání zašleme.

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: