Tvrdokovové vrtáky a frézy

 

  Pro vrtání jsou k dispozici vrtáky o průměru 0.1 - 6.4 mm. Průměry 0.1 - 0.4 mm v kroku 0.05 mm a 0.4 - 6.4 mm po 0.1 mm. Zhotovení otvorů menších než 0.4 mm a větších než 6.4 mm je nutno konzultovat s odpovědným pracovníkem. Otvory větší než 6.4 mm se zhotovují zpravidla kruhovým frézováním.

 

 

  Pro frézování jsou k dispozici frézy o průměru 0.6, 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.4 , 1.6 , 2.0 a 2.4mm. Přesný tvar frézování jak obrysu tak i vnitřních tvarů musí být uveden na technickém výkresu nebo v gerber datech v samostatné vrstvě. Frézování násobných motivů ( pro automatické osazování ) provádíme s roztečí 2.0mm a vylamovacími můstky o velikosti 1mm, pokud si zákazník neurčí jinak. Své požadavky konzultujte s pracovníkem příjmu zakázek.

 

  Řezné podmínky používaných nástrojů jsou přizpůsobovány všem druhům materiálů a tím je zaručena ideální struktura vrtaného otvoru, připraveného tak pro další technologie

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: