Pico Flex + Laser Flex : laserové vrtání a frézování

 

 

  Rychle se vyvíjející technologie laserových zdrojů umožňují také ve výrobě DPS dosahovat nových stupňů kvality, požadovaných současnými trendy v návrzích. Přechod od laserů s délkou pulzu v nanosekundách na pikosekundové lasery znamená zásadní průlom ve zpracování všech materiálů. Energie pulzu pikosekundového laseru je tak vysoká, že dochází ke studené abrazi materiálů, bez ovlivnění okolí paprsku teplem.
Pořízená laserová vrtačka přináší možnosti vrtání mnohem přesnějšího tvaru slepých otvorů v jakémkoliv zpracovávaném materiálu. Řezání flexibilních materiálů bez karbonizace hrany posunuje výrobu Flex a Flex-Rigid desek do nové, jinak nedosažitelné oblasti kvality. Softwarové vybavení stroje je dokonale přizpůsobeno pro výrobu desek plošných spojů. Základ stroje, jako obvykle tvoří masivní žulové lože, které zajišťuje trvalou přesnost stroje v řádu mikrometrů. Vybavení stroje automatickým zakladačem umožňuje bezobslužný provoz při výrobě větších serií HDI desek.

 

 

 

pracovní plocha 558 x 700mm
rychlost pozicování 120m/min
přesnost pozicování +/- 0,007mm
opakovatelnost polohy +/- 0,002mm
UV laser system SLD50
vlnová délka 532nm
frekvence pulzu 200-1000kHz
formát dat DXF, Excellon
upínání vakuový stůl

 

 

  Nová technologie UV laserového vrtání a frézování byla u nás instalována ke konci března. Vysoce efektivní a přesný systém pro MICROVIA i slepé otvory s pevnou žulovou základnou, dynamickými lineárními motory a přesnou optikou zaručuje 100% kvalitu otvorů a řezné hrany. Zařízení je možno i využít přo frézování pružných plošných spojů, coverlay masky a ostatních základních materiálů určených pro jejich výrobu. Materiál není třeba do stroje nijak upínat, jeho přesnou pozici definuje vakuový stůl a kamerový systém. S UV laserovou frézou se zpřesní i zkvalitní výroba FLEX-RIGID spojů, kde technologie klasického frézování jež nedostačuje. Díky této technologii se zpřesní i finální frézování jakýkoliv tvarů pružných spojů a ušetří se i základní materiál ( díky minimálnímu odskoku motivů mezi sebou ) a tím i celková cena za plošný spoj.

 

 

pracovní plocha 600 x 650mm
rychlost pozicování 100m/min
přesnost pozicování 0,005mm
UV laser system DPSS Q304 11W
vlnová délka 355nm
frekvence pulzu 0 - 250kHz
zaměřovací značky min. 4x ( kolečko nebo křížek )
průměr značky 0,5 - 1,0mm
formát dat DXF, Gerber, Bitmapa
upínání vakuový stůl

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: