Lisování vícevrstvých plošných spojů

  Kvalitní laminace vnitřních vrstev vícevrstvých plošných spojů je důležitou součástí výrobního postupu. Vzhledem k širokému sortimentu nabízených materiálů bylo nutno uvažovat o zařízení, které by bylo schopno zajistit kvalitní laminaci pro různé teplotní a tlakové křivky. Lis HML LP100-2 VK tyto požadavky plně splňuje. Je to vysokotlaký dvouetážový lis s vakuovou komorou s možností elektrického natopení ploten až do 400°C. Je vybaven nezávislou vysokoteplotní a chladící částí. Součástí zařízení je i vlastní skládací stanice. Druhý dvouetážový, počítačem řízený lis HML MP50-2 VK zvyšuje průchodnost pracoviště, je určen především pro kusové zakázky.

 

 

- pohřbené otvory jsou standardně vyplňovány pluggin pastou PP 2795 :  Fyzikální a chemické vlastnosti PP 2795 

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: