Plošné spoje - historie a fakta :
"Počátky plošných spojů lze přisuzovat britskému patentu z roku 1903, kdy Hamzon patentuje vodiče vytvořené elektrickým či mechanickým nanášením kovového prášku do vhodného média na izolačním materiálu. Další jejich vývoj byl však velmi pomalý, až v roce 1943 byl ve Velké Británii udělen prozatimní patent Dr. Paulu Eislerovi na výrobu plošných spojů, zhotovených leptáním kovové folie na izolační podložce."  zdroj: Ing. Jaromír Šára, Sborník přednášek PLOŠNÉ SPOJE 1980

O FIRMĚ

  Firma PragoBoard s.r.o. byla založena v roce 1997. Předmětem činnosti je výroba vícevrstvých, dvou a jednovrstvých plošných spojů, pružných plošných spojů, FLEX-RIGID spojů a laserem řezaných nerezových šablon pro osazování SMD. Dále zpracování vstupních dat a jejich vykreslení na laserovém fotoplotru. Objemem výroby se řadíme mezi středně velké výrobce. Naší největší předností je rychlost a kvalita; Vaši zakázku jsme schopni zpracovat do jednoho pracovního dne. Díky vysoké profesionalitě zpracování dat umožňujeme výrobu plošných spojů jak špičkovým tak i začínajícím návrhářům. Spoluprací s některými školami elektrotechnického zaměření dáváme možnost nahlédnout studentům do problematiky návrhu a výroby plošných spojů. Za poslední roky firma investovala do nových technologií nemalé prostředky, které výrazně zlepšily kvalitu výrobků a otevřely nám cestu i k těm nejnáročnějším zákazníkům.

 

  Mimo vlastní technologický rozvoj, participuje naše společnost na mezinárodních vývojových projektech v oblasti plošných spojů. Jedním z nich je projekt MESMOPROC. Cílem projektu je ověřit možnost výroby plošných spojů bez použití masky fotorezistu. Součástí projektu je vytvoření ultrazvukového reaktoru, jenž zajistí dostatečný přenos galvanické lázně ke galvanizovanému objektu. Viz. www.mesmoproc.eu. Více informací najdete zde

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: